Wyniki zdjęć RTG zapisywane są w sposób cyfrowy na płytę CD (wraz z oprogramowaniem) lub przesłane w sposób zaszyfrowany  bezpośrednio na adres e-mailowy pacjenta lub (za zgodą pacjenta) – lekarza kierującego.

Na wykonanie badań rtg (poza zdjęciami rtg wewnątrzustnymi) wymagane jest e-skierowanie (tu: czytelny klawisz linkiem do gabinet.gov.pl)

Oferta dla lekarzy realizujących kontrakty z NFZ

Pracownia rentgenowska ALLRTG spełnia również wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia. Nasza pracownia RTG zarejestrowana jest na stronie internetowej NFZ i występuje w wykazie podmiotów mogących zawierać umowy na podwykonawstwo usług w zakresie badań RTG.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt