OFERTA

ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE

ZDJĘCIE PUNKTOWE

ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE

ZDJĘCIE TK

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA 3D

ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE

Zapraszamy do pracowni rentgenowskiej ALL RTG zlokalizowanej w dogodnym miejscu – w ścisłym centrum Białegostoku,
przy ul. Legionowej 3, IV piętro (nad KFC), lok. 42.

Pracownia rentgenowska wyposażona jest w sprzęt RTG najnowszej generacji,
dzięki któremu możliwe jest uzyskanie najwyższej jakości zdjęć RTG,
przy zastosowaniu możliwie minimalnej dawki promieniowania RTG.

Współpracujemy z najlepszymi firmami, dlatego też w naszej pracowni RTG zainstalowane zostały aparaty firmy VATECH.

na tym pracujemy

Vatech PAX-i CEPH to propozycja skierowana do gabinetów stomatologicznych .
Aparat wyposażony jest w dwa niezależne pracujące sensory, oddzielny dla zdjęć panoramicznych i odległościowych. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność przekładania sensorów oraz zwiększa bezpieczeństwo użytkowania systemu.
Wydłuża to także żywotność samego sensora w porównaniu z aparatami wykorzystującym tylko jeden sensor.
Vatech PAX-i CEPH to najczęściej kupowany pantomograf na rynku.

Personel